Позиция на КНСБ по повод изказвания на лидери на работодателски организации

КНСБ изразява острото си недоволство срещу репликите на някои лидери на работодателски организации, че синдикатите са „вредни за България“. Подобно поведение охулва утвърдени европейски ценности и инструменти на социалния мир, разпалва вражди и призовава предприятията и техния мениджмънт към война със синдикатите и техните организации.

Така, съзнателно или не, носителите на подобно поведение вредят на социалния мир, без който няма как да се поддържа прогнозируема и предвидима икономическа и социална среда за национални и чужди инвеститори и производители.

Правото на сдружаване, правото на протест и организиране в синдикати е конституционно уредено и международно признато вкл. в Декларацията по правата на ООН и никой не може да подлага това на съмнение, камо ли да го използва за лични или корпоративни цели.

КНСБ изразява острото си възмущение и от репликите на някои лидери на работодателски организации, които обявиха, че са „готови да доведат 20 000 работници на площада“ в контрапротест срещу майките.

Приемаме това не само като атака към правото на сдружаване, което има над 130-годишна история в България и по света, но и към демократичните ценности като цяло.

Такива изказвания поставят под съмнение не само отношенията между труда и капитала, но и европейския облик на страната ни като място, в което диалогът, а не диктатът е водещата сила.

Реплики от този род водят до ненужно обществено напрежение, резултатите от които могат да бъдат непредвидими.

Ако подобна практика продължи, КНСБ ще сезира всички международни институции за поведението на водещи работодателски организации, включително Международната организация на труда, МКП, ЕКП, Европейската комисия, Европейският икономически и социален съвет, както и световните бизнесорганизации, в които членуват българските работодатели.