Увеличават се заплатите в детските ясли в Благоевград

Заплатите в детските ясли в Благоевград ще се увеличат с 11,11 на сто в сила от 1 ноември. Това предвижда Анекс към КТД за увеличаване на заплатите на помощния персонал в детските ясли, подписан от кмета д-р Атанас Камбитов и синдикалните лидери на КНСБ и КТ “Подкрепа.

Инициативата е на председателя на синдикалната организация на ФСЗ към КНСБ при бюджетно звено „Дневни детски ясли и детски кухни”- Благоевград и Регионален съвет на КНСБ- Благоевград. Това е второто увеличение на заплатите в бюджетното звено и надгражда договореното от месец април на тази година.
Освен заплатите, община Благоевград и синдикатите се разбраха, че ще продължат добрата работа по подобряване на условията на труд в детските заведения.