Пламен Димитров – почетен гост на най-големия синдикат на Хърватия

Президентът на КНСБ Пламен Димитров е почетен гост на конгреса на най-големия синдикат в Хърватия – Съюз на автономните синдикати в Хърватия (UATUC).

Профсъюзът се състои от 24 свързани синдикални организации с около 110 000 членове и 11 000 пенсионери.

UATUC е първата хърватска синдикална конфедерация с международна принадлежност и най-активната в международната сфера. UATUC е пълноправен член на Конфедерация на международните синдикати (ITUC) от 1996 г. и на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) от 1998 г.

Президентът на българската организация предаде поздрави от българските синдикати и сподели опита на КНСБ в защита правата на работещите хора, както и усилията на организацията за повишаване на доходите в страната ни.

Мотото на 8-мия конгрес на UATUC е „Работа за хората“. Едни от основните теми, които бяха засегнати са доброто заплащане, безопасните условия на труд, сигурността и работното време.

Като представител на България в МОТ, ЕКП и МКП, Пламен Димитров обеща пълната си подкрепа в защита на своите хърватски колеги и работниците, които представляват.