Нова синдикална организация учредиха медицински сестри в Симитли

Нова синдикална организация на ФСЗ към КНСБ беше учредена от работещите медицински сестри в Детска градина „Радост“ в Симитли. На събранието, което се състоя на 12.12.2018 г. присъстваха 8 учредители.

Ръководството на синдикалната организация се състои от трима души като за председател единодушно бе избрана г-жа Магдалена Атанасова, за секретар по организационните въпроси г-жа Златина Костевска, а за секретар по финансовите въпроси Юлиана Йосифова.

На учредителното събрание екип от Регионалния съвет на КНСБ представи възможности и придобивки, от които синдикалните членояве могат да се възползват, а именно Националната взаимоспомагателна каса, Електронният синдикат на КНСБ и всички други придобивки договорени на национално и регионално ниво.

Следващата стъпка на новосъздадената синдикална организация ще бъде стартиране на преговори за сключване на колективен трудов договор, както и предприемане на последващи действия за увеличаване числеността на синдикалните и членове.