Нова синдикална организация бе учредена в Габрово

В навечерието на новогодишните празници, на 19.12.2018 г. със съдействието на Регионален съвет на КНСБ – Габрово бе учредена нова синдикална организация в Цeнтър за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Габрово. Тя прие да членува във Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации, която е част от голямото семейство на КНСБ.

На събранието присъстваха 6 учредители. За председател на синдикалната организация бе избрана Марияна Борисова, а за секретар Десислава Кузманова.

Учредяването стана с помощта на областния координатор на КНСБ – Габрово Росица Йонкова и Дарена Бакърджиева – експерт-юрист в Регионалния съвет. Те обсъдиха проблемите, с които се сблъскват работещите в Центъра при ежедневната си работа, представиха възможностите за увеличение на работните заплати през 2019 г., както и ползите от членството в синдиката, като дистанционните обучения, които предлага КНСБ.

Основните цели, които стоят пред новосъздадената синдикална организация са стартиране на преговори за сключване на колективен трудов договор и привличане на нови синдикални членове.