Брой 4/ Декември 2018 г.

Съдържание на броя:

1. Неформална икономика и недеклариран труд- мащаб, причини и политики за преодоляване

2. Секция “Новини”

2.1. Новини от МОТ

2.2. Новини от ЕКП

2.3. Новини от МКП

2.4. Новини от Европейската комисия

3. Препратки към изследвания и статии

4. Препратки към европейски проекти

Изтегли броя на “Социална Европа” като *PDF*