Нов Колективен трудов договор за сферата на образованието в община Тунджа

Нов колективен трудов договор в сферата на образованието бе подписан в община Тунджа. Благодарение на доброто социално партньорство между ОбКС на СБУ – Тунджа, с председател Коста Главчев, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ -Тунджа, с председател Станка Недева, Сдружение на директорите в Община Тунджа, представлявано от г-жа Марина Николова и зам.-кмета на общита Тунджа г-н Станчо Ставрев, новият документ надгражда постигнатото в предишни години.

На ниво община бе договорен ръст на някои допълнителни плащания и отпуски на педагогическия и непедагогическия персонал.

Запазва се добрата практика в Община Тунджа по предоставянето на 2,5 лева допълнителни за всеки отработен ден на педагогическия персонал в детските градини и подготвителните групи в училище, членове на синдикатите за храна. Гарантират се и транспортни разходи от работата до вкъщи. Това е валидно както за педагогически, така и за непедагогически специалисти за междуселищни пътувания в рамките на общината.

РС на КНСБ – Ямбол също взе активно участие с свои представител при воденето на преговорите между общината и синдикатите.