РС на КНСБ Разлог проведе срещи по кампанията „Моето първо работно място“

РС на КНСБ в Разлог проведе среща със зрелостници от СУ„Братя Петър и Иван Каназиреви“ като част от кампанията „Моето първо работно място“. Лектори бяха лидерите на КНСБ и СБУ в града – Дитър Джупанов и Росица Тумбева.

Зрелостниците бяха запознати с основни познания за техните трудови, социални и осигурителни права. При голям интерес и проявена активност от страна на учениците, участващи в срещата в непринуден диалог бяха поставени и коментирани допълнително въпроси като: Провеждане на интервю при кандидатстване за работа; Дискриминация и нейните форми; Предстояща бременност и майчинство като пречка за наемане на работа и др.

Раздадени бяха разяснителни брошури с достъпен коментар по основните теми на проведената среща.В края учениците сърдечно благодариха за новите знания , които придобиха по време на дискусията, като отбелязаха, че те ще им бъдат много полезни за плавното преминаване от ученическата скамейка към пазара на труда.