Създадоха нова синдикална организация в спешна помощ в Русе

Нова синдикална организация бе създадена в центъра за спешна медицинска помощ в Русе. На 10 януари 2019 г. тя стана част от Федерация на синдикатите от здравеопазването, основен член на КНСБ.

На събранието присъстваха 40 учредители. За председател на синдикалната организация бе избран Светлин Заимов, а за секретар Анюта Балевска.

Учредяването стана с помощта на областния координатор на КНСБ – Русе и експерти от Регионалния съвет. Те обсъдиха проблемите, с които се сблъскват работещите в Центъра при ежедневната си работа, представиха възможностите за увеличение на работните заплати през 2019 г., както и ползите от членството в синдиката, като дистанционните обучения, които предлага КНСБ.

На учредителното събрание, екип от Регионалния съвет на КНСБ представи възможности и придобивки, от които синдикалните членове могат да се възползват, а именно Националната взаимоспомагателна каса, Електронният синдикат на КНСБ и всички други придобивки договорени на национално и регионално ниво.В Центъра вече има сключен колективен трудов договор.