Създадоха нова синдикална организация в Габрово

Нова синдикална организация бе създадена във фирма „Кратос строй” ООД – гр. Габрово, занимаваща се със строително-монтажни работи, реконструкция, саниране и енергийна ефективност на жилищни и промишлени сгради в региона и чужбина.

На 20 януари 2019 година тя стана част от Федерация на независимите строителни синдикати, основен член на КНСБ. На събранието присъстваха 30 учредители. За председател на синдикалната организация бе избран Ивайло Михов, а за секретар Недка Гатева.

Учредяването стана с помощта и любезното съдействие на областния координатор на КНСБ за гр. Габрово Росица Йонкова.

На учредителното събрание, екипа от Регионалния съвет на КНСБ гр. Габрово, експерти от ФНСС и работещите във фирмата обсъдиха проблемите на работещите в строителния сектор в България и Германия, където често биват командировани служители на „Кратос строй” ООД

Пред работниците и служителите бяха представени ползите от членството в синдиката – възможности и придобивки, от които синдикалните членове могат да се възползват, като Националната взаимоспомагателна каса, Електронният синдикат, пълния набор от предлагните дистанционни обучения и всички други придобивки договорени на национално и регионално ниво, които предлага КНСБ.

По време на учредяването на синдикалната организация бе изразено общото виждане и намерение за конструктивно социално партньорство, взаимно уважение и зачитане на интересите, равнопоставеност и недопускане на дискриминация по признак „синдикална принадлежност“.