Регионален съвет на КНСБ – Габрово обучи представителите на комитетите и групите по условия на труд

На 27 февруари в Актовата зала на Национална Априловска гимназия, Регионалния съвет на КНСБ – Габрово проведе обучение на комитетите и групите по условия на труд. Обучението се реализира в съответствие с изискванията на чл. 30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 на Министерството на труда и социалната политика.

Над 50 представители на комитетите по условия на труд от четирите общини на област Габрово участваха в организираното обучение.

Лектори на обучението бяха г-жа Катя Колева – Директор на Дирекция „Инспекция по труда”, със седалище Габрово и г-н Огнян Атанасов – Национален секретар на КНСБ, Отдел „Безопасност и здраве при работа. Екология”.

Те запознаха присъстващите с правата и задълженията на членовете на комитетите и групите по условия на труд, задълженията на работодателя за предоставяне на информация на представителите на работниците, промените в Европейското законодателство по безопасност и здраве при работа и въвеждането им в националните нормативни актове по безопасност и здраве при работа, с националната политика по безопасност и здраве при работа 2018-2020г. и напредъка по изпълнение на националната програма по безопасност и здраве при работа, и много други теми, които касаят безопасността и здравето при работа.