РС на КНСБ Плевен проведе обучение в гимназия „Интелект“

На 25.02.2019 г., в Държавна финансово- стопанска гимназия „Интелект“ в гр. Плевен беше проведено обучение на зрелостниците , като етап от Националната образователна кампания „Моето първо работно място“. Лектори бяха екипът на РС на КНСБ Плевен и представители на СБУ. В зала „Европа“ на учебното заведения присъстваха над 60 ученика, на които бяха предадени базови знания от трудово-правното ни законодателство. Беше наблегнато на процесите, свързани с възникването, съществуването и прекратяването на трудовите правоотношения, работното време и почивките, здравословни и безопасни условия на труд, работа в чужбина и тяхната законосъобразност. Обучението премина в ползотворна дискусия. Учениците задаваха въпроси, на които лекторите отговориха.