Изпълнителният комитет на EPSU се събра преди десетия си конгрес

Изпълнителният комитет на EPSU (Европейска федерация на служителите в сферата на услугите) се събра след поредното заседание преди десетия конгрес си конгрес.