Президентът на КНСБ се срещна с председателя на ЦИК за решаване на пречките за гласуване пред хората с увреждания

Президентът на КНСБ Пламен Димитров се срещна с председателя на ЦИК Стефка Стоева за решаване на проблемите при гласуването на хората с увреждания на предстоящия вот на 26-и май. В дискусията участваха омбудсманът Мая Манолова и представители на организациите на хората с увреждания.

Повод за срещата е приет преди няколко дни доклад на Европейския икономически и социален комитет за правата на хората с увреждания да гласуват на предстоящите европейски избори. Според заключенията в доклада милиони граждани на ЕС нямат възможност да гласуват заради технически грешки, които не отчитат специфичните им нужди.

Според синдикалистите въпреки напредъка през последните години все още има бариери пред вота на хиляди български граждани. Президентът на КНСБ Пламен Димитров предложи да се увеличи броят на мобилните урни, да се напишат с брайлово писмо надписите на бюлетините за предстоящите евроизбори, както и ЦИК да изработи специален знак – Секция, достъпна за хора в неравностойно положение. По този начин ще се маркират секциите, където е най-удобно да се гласува.

На срещата беше изразено единодушното мнение, че в България няма сериозни правни проблеми във връзка с упражняване на правото на глас на хората с увреждания, но че пречките са технически.

“Най-често срещаните пречки са твърде малки кабини за гласуване, сериозни усложнения при тяхното използване от хора в инвалидни колички”, коментира Димитров.

Председателят на ЦИК Стефка Стоева обясни, че заковоната рамка е добра, но на места нещата куцат. „Ние имаме за задача да помогнем на хората с увреждания да упражнят своето избирателно право”, допълни тя.

Стефка Стоева покани представителите на хората с увреждания в Обществения съвет към ЦИК и увери, че комисията ще разгледа подробно абсолютно всички отправени на днешната среща предложения.

От своя страна омбудсманът Мая Манолова заяви, че Генералното решение на проблемите, свързани с достъпа на хората с увреждания до избори, получаване на достатъчно информация за информиран избор и запазване на тайната на вота, би могло да се реализира чрез пълното въвеждане на машинното и на електронното гласуване”.

След консултации с най-големите организации на хората с увреждания ще бъдат представени предложения, които да гарантират свободното право на гласуване на тези български граждани.