След преговори с ФСЗ правителството отпусна 50 млн. лв. допълнително за заплати на специалистите по здравни грижи

Днес с решение на Министерски съвет бяха отпуснати 50 млн. лева допълнително по бюджета на Министерство на здравеопазването. Така благодарение на активния социален диалог и преговори между представителните организации на работниците и служителите, работодатели и Министерство на здравеопазването ще могат да бъдат достигнати договорените минимални начални работни заплати по категории персонал, съгласно подписаният през 2018 г. Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“.

Припомняме, че ФСЗ – КНСБ подкрепи справедливите искания за достойни заплати на професионалистите по здравни грижи в цялата страна. Още на 12 май 2018 година КНСБ участва активно в протеста на медицинските специалисти в София, на който над 5000 специалисти по здравни грижи поискаха по-високи заплати.

След протестите на медицинските сестри на 21 март тази години ФСЗ излезе с декларация, в която настоя здравното министерство да въведе единна методика за разпределение и справедливо съотношение на работните заплати и ДМС за всички държавни и общински болници, чрез която и чрез колективно договаряне в болниците да се достигне постепенно заложеното в ОКТД минимално възнаграждение от 900 лв. за медицинска сестра, акушер или лаборант. От федерацията тогава поискаха да се представи информация къде и как се разпределят ДМС, което може да се използва за увеличение на заплатите, най-вече на специалистите по здравни грижи.

От ФСЗ настояваха в декларацията си и за адекватно заплащане за извънредния труд на медицинските специалисти и мерки за привеждането му в законовите изисквания.

Преговорите за сключване на колективни трудови договори в отделните болници продължават.