КНСБ подкрепя философията на закона за социално подпомагане, но иска ясни правила за насочване на помощите към училището

Във връзка с публикации в средствата за масово осведомяване, че КНСБ не подкрепя законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, обсъден на вчерашното заседание на НСТС, сме длъжни да заявим:

Конфедерацията винаги е считала, че обвързването на държавната подкрепа за семействата с деца и присъствието им в образователната система е обосновано, необходимо и следва да се прилага и развива и в бъдеще.

В този смисъл подкрепяме философията на законопроекта, който цели да върне все повече деца в българското училище.

В същото време обаче КНСБ държи в закона да бъде разписано ясно и категорично, че в случаите на прекратяване на помощите, получавани от родителите, децата няма да бъдат лишавани от права, а ще продължат да ги ползват, но чрез училището, в което са записани и следва да посещават.

КНСБ изразява увереност, че при окончателното формулиране на нормативните текстове преди второ четене в парламента, този въпрос ще намери ясно, прозрачно и категорично разрешение.