Синдикатите от балканския регион искат нов социален договор

Нов социален договор, който да бъде приет от Международната организация на труда през юни, искат синдикати от балканския регион. Това стана ясно по време на конференция “Синдикалният принос за интеграция на Балканите в контекста на 100-годишнината на МОТ“, която се проведе в сградата на КНСБ. В нея взеха участие президентът на конфедерацията Пламен Димитров, социалният министър Бисер Петков, президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов, лидерите на най-големите балкански синдикати, както и зам.-генералният секретар на Международната конфедерация на профсъюзите Оуен Тудор. Съорганизатор на събитието бе фондация „Фридрих Еберт“.

От приетата в края на срещата декларация става ясно, че синдикатите предупреждават политическите елити, че ако не направим необходимите корекции, за да постигнем нов социален договор, икономическите и социалните различия ще нарастват, а това крие огромни рискове пред бъдещето.

„Ние започваме за изграждаме един четири годишен план за работа помежду си в региона всички синдикати, с ясната цел да стабилизираме и умножим синдикалното движение, да стане по-силно и да може да договаря по-успешно правото на работещите и цената на труда.

Записали сме едно изискване към МОТ да стимулира и подкрепя подобни механизми за договаряне на регионални стандарти на заплащане и на условия на работа, които да извадят извън полето на пазарната конкуренция цената на труда“, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Друг важен въпрос, който бе обсъден на конференцията и който трябва да залегне в четиригодишния план е изграждането на капацитет чрез допълнителни инвестиции в уменията и знанията на синдикалните лидери и синдикалните експерти да договарят условията с работодателите в региона.

„Тук според мен можем да добавим и инициативата, която ние в КНСБ правим за четвърта година – нашият доклад по правата в България. Смятам, че подобна практика може да има регионално измерение“ допълни още президентът на КНСБ.

От своя страна социалният министър Бисер Петков обясни, че от присъединяването си към МОТ Република България активно участва в работата на нейните органи. България е сред първата десетка от държавите по брой ратифицирани конвенции. „Мисля че това е доказателство за привързаността ни към трипартизма като начин за регулиране на трудовите отношения. Ние разглеждаме тристранното сътрудничество като едно от големите социални постижения на миналия век, стремим се да го пазим и да го развиваме и аз се радвам че на заседанието на тристранния съвет социалните партньори направиха оценка за едно добро състояние на социалния диалог.

Бих искал да подчертая ролята на колективното трудово договаряне като форма на социален диалог, която осигурява възможност за по-добри права и по-добри условия на труд за работниците“ допълни още Петков.