РС на КНСБ Сливен отбеляза Деня на загиналите при трудови злополуки

РС на КНСБ Сливен отбеляза Международния ден на загиналите и пострадалите при трудови злополуки работници и служители на 24 април в Сливен със заседание на Областния съвет по условия на труд. Основни теми на заседанието бяха информация за травматизма и професионалните заболявания в Сливенска област и анализ на резултатите от проверките на Д”Инспекция по труда”.

Акцентира се и върху ролята на инспекцията по труда по превенцията на риска.

Директора на Д”Инспекция по труда” обърна внимание, че поради напрежение в обществото има отчетени злополуки при нападение над медицински лица, учители, шофьор.

Предсавителя на РС на КНСБ информира участниците за акцентите в работата на КНСБ във връзка с безопастността на труда. Отново беше обърнато внимание върху дарителската кампатния „Помогни на дете”.

След приключване на заседанието бе отдадена почит на загиналите при трудови злополуки с полагане на цветя пред паметната плоча. Участваха членове на синдикални организации на КНСБ от Сливен, членове на Областния съвет по условия на труд, представители на Областна управа – Сливен, Дирекция „ИТ“– Сливен, териториално поделение на НОИ, работодатели и граждани. С кратко слово към участниците се обърнаха г-н Тодор Иванов – областен координатор на КНСБ .

Изказване направи и зам. областния управител г-жа Димитринка Петкова.

Международния ден на загиналите при трудови злополуки беше отбелязан и в гр. Твърдица и гр. Шивачево. Близки и приятели на загиналите работници, синдикалисти, общественици положиха цветя и сведоха глави пред паметта им.