От 60 до 200 лева над заплатите за заетите в бюджетните дейности на община Добрич

На 30 април 2019 г., в навечерието на 1 май – Ден на труда и работническата солидарност и празник на КНСБ, бе подписано общинското рамково споразумение между Община град Добрич и РС на КНСБ Добрич.

Приоритет на общинското договаряне за 2019 година бе увеличаване доходите на специалистите, заети в 22 делегирани от държавата и 12 местни дейности на община Добрич. През последните години, предвид изпреварващия темп на нарастване на МРЗ, ножицата в заплащането на специалистите и другия персонал твърде много се затвори.

За 2019 година, считано от 1 януари, бяха договорени от 60 до 200 лева над заплатите (или от 11,7 до 28,6%) за заетите в бюджетните дейности на община Добрич. В здравеопазването – за медицинските сестри и педагози от детските ясли в град Добрич – от 700 на 900 лева, а за медицинските сестри от Училищно и детско здравеопазване – от 680 на 800 лева. В социалната сфера – достигнатото увеличение за специалистите е от 10 до 20% в различните дейности и по категории персонал. Важно е, да се отбележи, че в повечето от дейностите вече няма персонал на МРЗ. Остава на дневен ред, обаче въпросът за недостатъчното финансиране от държавата на резидентните услуги. Общината не е в състояние да дофинансира, факт е постоянното текучество и напрежение сред заетите от невъзможността да се изпълняват графиците на работа.

Резултатите са постигнати на база задълбочен анализ от страна на РС Добрич на изпълнението на бюджета на дейностите през предходната 2018 година – оптимизирани са разходите в издръжката, използвани са средства от преходните остатъци, както и по предложение на РС в две от дейностите е оптимизирана числеността на персонала от незаети бройки.