Издръжката на живот расте, зее огромна граница между богати и бедни (пълен текст на изследването)

Издръжката на живот за четиричленно домакинство у нас е нараснала с 32 лева през първите три месеца на годината – това показва редовното изследване на КНСБ на потребителските цени и нужните средства за издръжка, огласено днес от президента на КНСБ Пламен Димитров и изследователя Виолета Иванова.

Към края на март за едно семейство с двама възрастни и две деца са нужни 2442 лева за посрещане на разходите за храна, облекло, битови сметки, транспорт.

За да се осигури нужния доход за нормално посрещане на месечните нужди от храна, разходи за жилището, транспорт, образование, здравеопазване и почивка в четиричленно домакинство всеки от родителите трябва да заработва поне 1221 лева месечно след удръжките при условие, че заплатата е единственият източник на доходи.

На фона на това данните на КНСБ показват, че през 2018 г. средната работна заплата у нас е 1135 лева.

Основните причини за поскъпване на издръжката през първите три месеца на тази година са увеличената цена на природния газ, с пряко отражение върху цените на парното, тока и хранителните продукти. Нагоре са тръгнали цените на питейната вода, селскостопанската продукция и горивата.

Тревожна е ситуацията при доходите на пенсионерите. Средното увеличение на пенсиите с 3.8% от средата на 2018 година почти се заличава от инфлацията. Така техните реални доходи нарастват едва с 1% или де факто остават почти без промяна.  Очакваното увеличение на пенсиите от 1 юли 2019 г. с 5.7% в известна степен ще компенсира нарастването на цените, но тези темпове на нарастване не са достатъчни, за да осигурят по-достоен живот на възрастните хора, след като почти всеки трети на 65 и повече години живее в бедност, заяви анализаторът в ИССИ на КНСБ Виолета Иванова.

Според данните от изследването съотношението на доходите на най-богатите и най-бедните 20%  от населението в България бележи намаление и достига 7.7 пъти. Ситуацията обаче остава критична, въпреки отчетеното слабо намаление спрямо предходната година (8.2 пъти). Причините са ниските нива на социални разходи, недостатъчната степен на преразпределение през бюджета и липсата на справедливо данъчно облагане.

В сферата на услугите трайно се задържат като ниско платени дейностите “Ресторантьорство”, “Социална работа”, “Обслужване на сгради” и “Озеленяване”, а в промишлеността – “Производство на дървен материал”, на мебели и облекло, както и обработката на кожи.

По повод нужните средства за живот изследването показва и други тревожни тенденции:

  • 27.9% от домакинствата са с общ доход на 1 лице до 348 лв. (официална линия на бедност за 2019 г.), или близо до 2 мил. 012 хил. лица. Спрямо същия период на предходната година броят нараства с около 122 хил. лица. Основната причина е нарастването на официалната линия на бедност от началото на 2019 г. с 27 лв.;
  • 42.5% от домакинствата са с общ доход на 1 лице от линията на бедност (348 лв.) до необходимите средства за живот (или около 3 млн. 066 хил. лица). За едногодишен период се отчита намаление с около 332 хил. лица (при  47,1% през същия период на 2018);
  • 29.6% от домакинствата са с общ доход на 1 л. над издръжката на живот (610 лв.), а това представлява около 2 млн.135 хил. лица (нарастване с около 209 хил. лица), след като през същия период на 2018 г. са 26.7%.

Президентът на КНСБ поиска актуализация на бюджета за тази година – допълнителни 18,6 млн. лева, с които да се увеличат заплатите на социалните работници, служителите в музеи, галерии, библиотеки, духовите оркестри и фолклорните ансамбли, както и на работещите на трудов договор в затворите.

 

Цялото изследване вижте тук