КНСБ иска европейски директиви за колективното договаряне и минималните европейски заплати

КНСБ ще се бори за европейски директиви, която да гарантират достойни заплати за българските работници. Това обяви пред конгреса на ЕКП президентът на КНСБ Пламен Димитров. Това не означава равни заплати между Източна Европа, а възнаграждения според покупателната способност в отделните държави, но отговарящи на вложения труд и печалбата на компаниите.

Най-важната ни битка в момента е да разширим покритието на колективното договаряне и за това е нужна директива на Европейската комисия. В нея трябва да бъде записано, че това е единственият механизъм, който гарантира преодоляване на неравенствата и бедността на континента.

Втора точка в тази директива трябва да бъдат конкретни параметри за нивото на КТД на национално ниво в отделните държави, които да се следят отблизо от Европейската комисия. Ако в Западна Европа това не работи, то в нашите държави управниците имат сериозна чуваемост на всичко, което идва от Брюксел и ще изпълнят всяка една препоръка, заяви Пламен Димитров.

Във всички документи трябва да залегне един основен принцип – равно заплащане за еднаква работа, според покупателната способност, наблегна лидерът на КНСБ.

В директивата трябва да залегне задължение за преговори по КТД в случай на подадено искане от работник и работодател, е едно от предложенията на българския синдикат.

Трябва да стимулира държавите да ратифицират конвенция 154 на МОТ, която ясно описва механизмите на колективното договаряне в частния сектор. Имаме да извървим дълъг път до своите цели. Само 14 държави са ратифицирали конвенция 154 на МОТ за колективното договаряне в частния сектор и това трябва да се промени. Ратификацията на този документ би била най-добрата гаранция срещу възпрепятствуването на колективното договаряне в Европа, заяви Пламен Димитров.

Изключително важно е в бъдещата нормативна база за колективното договаряне да бъдат включени и хората, които работят в онлайн пространството. Това ще гарантира, че защитата, която търсим, наистина пада върху всички работници, посочи лидерът на КНСБ.

Предстои сериозна битка и за колективното договаряне на мултинационално ниво. Засега това е трудно, защото всяка държава и всеки континент имат своето национално законодателство. В същото време бизнесът на все повече компании става глобален и става все по-трудно да се бранят правата на работниците, които работят за тях, подчерта Пламен Димитров.

Президентът на КНСБ обяви още, че България подкрепя рамкова директива на ЕС за минималните заплати и настоява за препоръка на Съвета на ЕС за сближаване на заплатите в Източна и Западна Европа.