Лидерът на СБУ Янка Такева пред конгреса на ЕКП: Намаляват разликите в заплащането между мъжете и жените в България

България и КНСБ полагат огромни усилия в борбата за преодоляване на неравенствата между половете. В резултат на това намаляват разликите в заплащането между мъже и жени през последните години, намалява и разликата в заетите работни места от двата пола. Това обяви пред конгреса на ЕКП лидерът на СБУ и председател на „Обществен женски парламент – 21 век“ Янка Такева.

Трудното време, в което живеем – време на насилие, тероризъм и локални войни, ни показа, че от насилието страдаме всички. То е болест за всяко общество и е еднакво неприемливо, независимо към кого е насочено. Затова и трябва да сме всички заедно в борбата с него. И това е наша обща кауза, на всички съзнателни хора и на всички обществени институции, заяви Янка Такева.

Тя обяви пред конгреса исканията на българските жени. А те са за договаряне на повече политики за равенство на работното място, за подкрепа на мерките на европейско ниво за баланс между работата и личния живот, за подкрепа на Конвенцията за насилието в света на труда, за политики в областта на равенството, за активно провеждане на национална и европейска кампания за отбелязване на Деня на равното заплащане.
Лидерът на СБУ поиска и мерки за увеличаване на младежката възраст в синдикатите, която да отговори на усилията за привличане на младите към проблемите на работещите хора в Европа.