Лука Визентини е новият лидер на 50 млн. работници в Европа

Лука Визентини ще бъде лидерът на близо 50 млн. европейски работници през следващите четири години. Това реши конгресът на Европейската конфедерация на профсъюзите, която го преизбра за нов мандат на конгреса във Виена.

В събитието участваха 637 делегати и гости от 90 европейски държави. КНСБ е представена от президента си Пламен Димитров, лидерът на СБУ Янка Такева и главният икономист на синдиката Любен Томев. По линия на европейски институции в конгреса участват още д-р Иван Кокалов, вицепрезидент на КНСБ, президентът на СТСБ Екатерина Йорданова, Цветелина Милчелиева, лидер на ФНСОЛП.
Заместници на Визентини ще бъдат Естер Линч и Пер Хилмерсон. Конфедеративни сскретари ще бъдат Лина Кар, Изабел Шманн и Людовик Вое. Президент на организацията ще бъде Лоран Берже, а негови заместници – Хосе Мария (Пепе) Алварес, Миранда Уленс, Бенте Соргенфри и Йозеф Стредула.

Конгресът прие още манифест, който ще бъде основният инструмент за натиск върху новия Европарламент и Комисия.

Основните моменти в него включват:

  • Реформа на икономическата политика на ЕС, бюджета и паричния съюз за насърчаване на социалната справедливост, инвестициите, благоприятстващи заетостта, устойчивия растеж и справедливото, прогресивно данъчно облагане;
  • Пълно прилагане на 20-те принципа на Европейския социален стълб, включително равенство между половете, право на справедливо заплащане и право на обучение през целия живот.
  • Действия на ЕС в подкрепа на по-силно колективно договаряне – преговори между работодатели и синдикати относно заплащането и условията на труд във всички страни от ЕС.
  • Социално справедлив преход към нисковъглеродна, цифрова и глобална икономика, обезпечена със законодателство, политики и фондове на ЕС;
  • Ясен преход към бъдещето на труда, опакован с нормативни документи и с основни цели намаляване на несигурната заетост, права на работещите в нови форми на труд, спиране на социалния дъмпинг, изграждане на справедлива мобилност за работниците и равно третиране;
  • Реформа на правото на ЕС за засилване на информираността и консултирането на работниците, представителството на работниците в управителните съвети на дружествата и европейските работнически съвети.

“Мисията на следващия мандат ще бъде да се бори с атаките срещу демокрацията и толерантността. Нека надминем това, което остави Комисията на Юнкер за насърчаване на социалната справедливост, качествените работни места и по-високите заплати в целия ЕС.””, каза Лука Визентини,

“Ще настояваме ЕС да се справи неотложно с климатичните промени, да направи повече за дигитализацията и влиянието й върху пазара на труда, но така че нито един работник да бъде изоставен на произвола на съдбата“, заяви новият лидер на ЕКП.