КНСБ иска международни критерии за работоспособността

Да се въведат международни критерии за експертизата на работоспособността, поиска КНСБ на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Съветът разгледа предложенията на здравното министерство за промени в наредбата за медицинската експертиза, но ги отхвърли с гласовете на голяма част от социалните партньори.

Най-обективният критерий, който дава връзката между състоянието на човека и възможността му да упражнява дейност е Международната класификация на функционалността, уврежданията и здравето, утвърдена от Световната здравна организация, заяви националният секретар на КНСБ Ася Гонева пред НСТС.

Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето, позната още като ICF, предлага обща рамка за описание на човешкото здраве и на различни състояния, свързани с него. Това е класификация на здравето и свързаните с него области, които описва промени във функционирането и структурата на тялото, това, което човек със здравословен проблем може да прави в ежедневното си обкръжение – нивото на възможностите, както и онова, което всъщност прави той в своето обичайно обкръжение – нивото на изпълнение.

Тези области са класифицирани от гледна точка на човешкото тяло, човешката индивидуалност и обществените конструкции посредством два списъка:

  • списък на функциите и структурата на тялото и
  • списък на областите на функциониране и участие.

Според КНСБ реформата на медицинската експертиза на работоспособността години наред не намира категоричен и дълготраен модел, който да касае работоспособността и да се базира на съвременни и обективни подходи. Правилното решение на този въпрос е в международните критерии, които касаят милиони хора, не само с увреждания, по целия свят, заяви Ася Гонева.

Според нея промените, които се предлагат с проекта на ПМС на практика целят единствено повишаване или поне недопускане  на намаляването на оценката за степента на  увреждане, респективно  загуба на работоспособността на лица, които се преосвидетелстват. Единственият аргумент за това е наличието на известен процент лица, за които в резултат от преосвидетелстването им  е постановен  по-нисък  процент на вид и степен на увреждане, респективно неработоспособност. Възниква, обаче, въпросът не следва ли при прилагане на определени мерки за подобряване състоянието на лицата, в т.ч. видове лечение, това да бъде естествен резултат от приложените мерки. Министерството на здравеопазването  признава, че няма изследвания от тази гледна точка и остава на нивото на аргументите, свързани единствено с намаления процент, резултат от медицинската експертиза, отсече още националният секретар на КНСБ.

КНСБ държи още окончателното произнасяне по отношение оценката на работоспособността, респективно правото на инвалидна пенсия, която е трудова пенсия,  да е на осигурителната институция (НОИ), каквато е и масовата практика по света.