Последно сбогом на президента на ОПЗЗ Ян Гуз

С дълбоко съжаление съобщаване, че на 24 май почина президентът на ОППЗ г-н Ян Гуз.

Той е роден през 1956 г. в семейство от работническата класа в Източна Полша. След смъртта на родителите му в ранна детска възраст той е бил отгледан в сиропиталище. Гуз е обучен за ключар и по-късно учи политически науки. В ранна възраст той се ангажира с профсъюзно движение и се ангажира с правата на работниците, равенството и социалната справедливост. Заемал е различни позиции в местните синдикални организации в района на Бяла Подляска в Полша. От 1997 до 2004 г. е заместник-председател на ОПЗЗ, а от 2004 г. е председател на ОПЗЗ.

На международно равнище той винаги се е застъпвал за солидарността на профсъюзите. Благодарение на ангажимента си за международно сътрудничество, през 2006 г. ОПЗЗ успешно се присъедини към Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП). Мрежа на синдикатите (BASTUN), профсъюзната група на Вишеград или двустранните кооперации с германски или украински профсъюзи.

Ян Гуз е ключов човек в процеса на възстановяване на тристранния диалог в Полша, като допринася за създаването на Съвета на социалния диалог (Rada Dialogu Społecznego) през 2015 г. и оттогава е един от неговите заместник-председатели.

Голям приятел на България, Ян Гуз беше активно ангажиран в борбата с дискриминацията и насърчаването на равенството. Той подкрепи правата на работниците мигранти. Неотдавна той участваше в насърчаването на сближаването на заплатите в Европейския съюз и най-важното – европейската минимална работна заплата.

КНСБ изказва съболезнования на семейството, близките и приятелите на Ян Гуз.

Поклон през паметта му!