КНСБ иска дебат за цялостна промяна на данъчното облагане

„Разговорът за данъчната политика е далеч по-широк – не да намалим този или онзи размер на ДДС, а да преструктурираме цялата система и да я направим по-справедлива, тоест да облагаме всички субекти съобразно техния принос в общия брутен продукт и в по-голяма степен тези, които дават повече, разбирайте корпорациите“. Това заяви пред БНР президентът на КНСБ Пламен Димитров.

„Данъчната система в България е една от най-несправедливите в Европейския съюз, косвените данъци са около 2/3 от общите приходи в бюджета, тоест най-несправедливите налози са най-големи. Въпросът е дали те могат да бъдат намалявани, преди да бъдат увеличавана останалата част от облагането. Общото данъчно изземване и допълнителните приходи в България са около 35%, а в Германия – около 40% от БВП“, допълни Димитров.

„Нашето предложение е да въведем необлагаем минимум върху доходите. Аз съм силен скептик, че дори да бъде намален ДДС върху хляба и лекарствата, цените на тези стоки ще паднат, защото това не може бъде контролирано. Върху цените може да повлияе едновременно намаление на целия размер на ДДС по веригата – „с около 5-процентни пункта, което означава, че от сегашните 20% общата ставка да стане 15%“.Тогава няма как пазарът да реагира по различен начин, освен да намали цените на всички стоки и услуги, които се облагат с ДДС“, заяви президентът на КНСБ.

По думите му България е между първите пет държави в ЕС по размер на сивата икономика и по отношение на недекларирания труд.