Законът за публичните предприятия влиза в НСТС, забранителният списък остава в сила

Държавните предприятия от забранителния списък няма да се приватизират и той няма да се отменя. Това стана ясно след заседание на парламентарната икономическа комисия, в присъствието на икономическия министър Емил Караниколов, която разгледа проекта на закон за публичните предприятия, внесен от Министерския съвет.

От страна на КНСБ присъстваха вицепрезидентът Пламен Нанков и лидерите на енергийните федерации към КНСБ Георги Петров и Божидар Митев.

Първоначалният проект на закон предвиждаше да отпадне забранителният списък по действащия чл. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и да се замени с решение на парламента за всяка отделна сделка. КНСБ обаче се обяви остро срещу тази клауза с мотива, че тя създава впечатлението, че се отваря вратата към приватизация на ключови държавни активи, а позицията на организацията винаги е била, че структуроопределящи компании трябва да останат под държавен контрол и да не се раздържавяват

Новият закон ще забрани приватизацията, запазвайки и забранителният списък, обеща министърът на икономиката. За обособените части, които законопроектът предвиждаше да се продават от Министерския съвет, ще се търси нов начин за раздържяваване. Отпада и идеята да се създаде мегакомисия, която да слее в себе си досегашните Агенция за приватизация и Българската агенция за инвестиции. Двете ведомства няма да се сливат, ще се търси начин да се оптимизира дейността им, обяви Емил Караниколов.

Беше прието и искането на КНСБ законпроектът да бъде разгледан в Националния съвет за тристранно сътрудничество преди да бъде гласуван в парламента.

Това ще се случи на 19-ти юни.

През последните години КНСБ на няколко пъти настояваше за изготвянето на законопроект за управление на публичните предприятия. Считаме, че такъв закон е нужен, за да систематизира управлението на държавната собственост под една обща нормативна уредба и да допринесе за по-ефективното й управление. В същото време обаче това трябва да става без да се нарушават правомощията и отговорностите на министрите и управляваните от тях ведомства, подчерта Пламен Нанков пред депутатите и представителите на различни държавни ведомства.

Преди заседанието на парламентарната комисия делегацията на КНСБ се срещна с представители на ОИСР и Европейската комисия. Целта на ОИСР винаги е била в България да има добро управление на държавните предприятия, увери Ханс Кристиянсен от международната организация. Юлия Щербак от Европейската комисия пък обяви подкрепата на комисията за законопроекта, който е част от изискванията към страната ни за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз. Вицепрезидентът Пламен Нанков обяви, че КНСБ напълно подкрепя принципите на ОИСР за добро управление, залегнали в проекта на нормативен акт, но е против в този закон да се разписват текстове, касаещи приватизацията на държавни предприятия.