Вносът на работници не решава проблема с работната ръка

Вносът на работници не решава проблема с работната ръка в страната. Това сочат данни на КНСБ огласени на семинар в с. Белчин със съдействието на фондация „Фридрих Еберт“. През тази година се очакват около 20 000 чужди граждани на работа у нас.

През първите шест месеца вече са дошли 10 563 чужденци, като те са предимно от Украйна, Киргизстан и Молдова. Преди три години те са били едва 1224, съобщи експертът Атанаска Тодорова от КНСБ. Сезонните работници са 9362 души, като от тях 3568 са камериери, а 1700 са сервитьори. Като пиколо се трудят 376 чужденци, а като готвачи и помощници – 382 души. На командировка у нас за първите шест месеца на годината са дошли 272 души от такива държави, а студентите от страни извън ЕС са 101. Според данни на синдиката, въпреки множеството облекчения, въведени в Закона по настояване на работодателите, няма голям интерес към българския пазар на труда. 10 563 са регистрираните у нас работници от 1 януари до 30 юни 2019 г., като от тях 9362 са за сезонна заетост, съобщи Тодорова, позовавайки се на данни от Агенцията по заетостта. Болшинството от тях са заети в туризма и земеделието, като най-много са камериерите.

Въпреки езиковото им предимство, лицата с български произход са едва 30. Например по спогодбата на България с Молдова са обявени 800 работни честа, но само двама молдовци са проявили интерес към предлаганите у нас позиции.

Интересът на българските работодатели към останалите режими за достъп до българския пазар на труда на работници от трети страни е доста по-малък. За първото шестмесечие разрешения за работа у нас са получили 1201 души от 40 страни. Отново най-много са за сезонна работа – от 90 дни до 9 месеца – 500 души, а със „Синя карта на ЕС“ са 127, като 23 от тях са назначени като ръководители. За цялата 2018 г. „синя карта“ са получили 273 души. Това трябва да са хора с висше образование и с професионален опит. Единно разрешение за пребиваване и работа през т.г. е предоставено на 405 души от трети страни. От тях 73 са учители, 72 са професионални спортисти (предимно от Сърбия, Украйна, Русия, САЩ), 26 са циркови артисти, 33 са балерини и др.

КНСБ настоява да бъде гарантирано равноправното третиране на работещите у нас от трети страни по отношение на социални права, безопасни и здравословни условия на труд, както и добри условия на живот.