2448 лв. са необходими за живот на четиричленно семейство

Двама възрастни и две деца се нуждаят от 2 448 лева на месец, за да живеят нормално. Това сочат данните на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ за края на второто тримесечие на годината. Издръжката на живот за човек от четиричленно домакинство е 612,15 лева. Това са необходимите средства за покриване на разходите за храна, за поддържане на жилището, здравеопазване, образование, транспорт и почивка спрямо средните български стандарти, обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Общият ръст на издръжката спрямо предходното тримесечие е 6 лева, а спрямо юни миналата година – 87 лева. Необходимите средства за издръжка на живот на четиричленно домакинство, живеещо в София са 3233 лева, средно на човек – 808, 37 лв., което е с 37 на сто повече от средните нива на издръжката за страната, заяви експертът от ИССИ Виолета Иванова. Ако доходите на семейството в столицата се покриват само от заплатата на възрастните, то за всеки от тях нетната средна работна заплата не трябва да бъде по-ниска от 1617 лева, за да може семейството да живее нормално.

Официалните данни за заплатите през първото тримесечие в София – столица, отчитат нетна средна работна заплата от 1285 лева /бруто 1656 лв./, която е с близо 20,5 на сто по-ниска от реално необходимия разполагаем доход за покриване на издръжката на живот на един човек от домакинство. Домакинствата, които живеят със средства на човек под издръжката на живот са 71,3 на сто. Данните на синдиката сочат, че 28,7 на сто от домакинствата в страната са с общ доход на човек над издръжката на живот. 30,3% от домакинствата са с доход на човек до 348 лева /официалната линия на бедност за 2019 г./.

КНСБ отчита, че размерът на средната нетна заплата плавно се доближава до необходимия за издръжката на живот, но все още изоставането е значително. Въпреки благоприятните икономически тенденции и устойчивото нарастване на средната работна заплата за десетгодишен период със 70,5 на сто, едва 30 на сто от българите получават средна или по-висока заплата, като и устойчиво се запазва тенденцията на регионална диференциация в трудовите възнаграждения. Най-ниски заплати получават във Видин, Благоевград, Кюстендил, Смолян, Хасково.

От синдиката предлагат целево социално подпомагане срещу риска „водна бедност“, като целева група са хората с право на помощ за отопление.