Стартираща пресконференция по Проект BG05M9OP001-1.051-0003

Във връзка с изпълнение на Проект BG05M9OP001-1.051-0003 „Подобряване адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, КНСБ организира Стартираща пресконференция по проекта. На нея ще бъдат представени целите и индикаторите на проекта, партьорите и целевите групи.

Пресконференцията е на 17.09.2019 г. от 10:00 часа в сградата на КНСБ на площад „Македония“ 1 в София

Поканени са представители на националните медии, представители на партньорите по проекта, представители на Управляващият орган и други институции. Всеки заинтересован от проекта и неговите дейности, може да присъства без предварително записване.

Очакваме Ви.