Парламентът отряза работниците от правото да контролират дружествата, в които работят

КНСБ осъжда остро вчерашното решение на парламентарната икономическа комисия да отхвърли предложенията на синдиката за текстовете на чл. 21 от проекта на Закон за публичните предприятия.
С това Народното събрание на практика отряза работниците от правото им да контролират публичните компании, което е тяхно право по Конституция, законите на Р България, както и редица международни актове, които препоръчват независим надзор над управлението на държавните дружества.

Припомняме, че участието на представителите на работниците и служителите в управлението на публичните предприятия, както в Надзорния съвет на новата Агенция за публичните предприятия и контрол, е част от препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) към междуведомствена работна група, която разработи проекта на нормативен акт. Мярката е част и от Плана за действие на българското правителство за мерки в отговор на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз.

Преди разглеждането му в парламента, проектозаконът бе разгледан в Националния съвет за тристранно сътрудничество, който обсъди и прие принципите, залегнали в него, включително и участието на хората на труда в управлението на държавните предприятия.

Погазването на принципа, че работниците не могат да контролират компаниите, в които се трудят, означава отказ от прозрачност, което създава рискове за злоупотреби с и без това ограничения публичен ресурс.
Пренебрегването на решенията на социалните партньори в НСТС е още един негативен сигнал в посока на съмненията за непрозрачно управление на държавните фирми.

Настояваме парламента да се съобрази с предложенията на КНСБ и да промени закона, така че работниците и служителите да бъдат представени както в управленските органи на публичните предприятия, така и в Надзорния съвет на новата Агенция.
Отхвърлянето на тези текстове би означавало социално напрежение във важни сфери от икономиката с негативен ефект върху ключови региони от страната.