КНСБ подкрепи и кандидата за кмет на Търново Даниел Панов

Споразумение за сътрудничество подписаха Регионалният съвет на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ и кандидатът за трети управленски мандат като кмет на Велико Търново Даниел Панов. Решението на организацията е подкрепено от Координационният съвет и е израз на натрупания положителен опит, на изграденото взаимно доверие, на положителната посока, в която се развиват Велико Търново и общината.

Подписите си под споразумението положиха Даниел Панов и Иванина Янкова – областен координатор на КНСБ за Старата столица, а своята подкрепа даде и вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков. Същото сториха Антоанета Андреева – председател на местната структура на Съюза на българските училите, д-р Мая Попова, ръководеща Териториалния координационен съвет на Федерацията на синдикатите в здравеопазването.

По време на работната среща бяха набелязани и конкретни стъпки. Една от тях е създаването на общински съвет за тристранно сътрудничество, което ще бъде много ползотворно във всички обществени сфери – икономически ръст и привличане на инвестиции, повишаване на доходите, развитие на социалния диалог. Подобряването на транспортната инфраструктура и на достъпността й бяха друг от поставените приоритети в бъдещата работа между Панов и синдикалните организации.

Даниел Панов представи още една конкретна мярка, одобрена от Националното сдружение на общините, която ще има силен положителен ефект и върху пазара на труда, и върху демографските процеси. Идеята на сдружението е изоставените къщи в по-малките населени места край градовете да бъдат предоставени за ползване на българи от чужбина, а държавата да финансира необходимите ремонтни дейности. „Провели сме разговори със собствениците на подобни къщи, има конкретен интерес сред нашите сънародници от Украйна, Молдова, Бесарабската област да се завърнат в България“, обясни Панов. Представителите на КНСБ също подкрепиха идеята.

Споразумението дава точно определени и ясно дефинирани модели за сътрудничество в социалната сфера, образованието, здравеопазването, административното обслужване, икономиката и пазара на труда. От Регионалния съвет на КНСБ дават висока оценка на ефективния диалог, изграден през последните осем години с Община Велико Търново. Сред примерите за успешно партньорство, подобрило качеството на живот на гражданите, са колективните трудови договори в сферата на образованието и здравеопазването.