Арена „Работеща България“ стартира от Стара Загора

Арена „Работеща България“ стартира от Стара Загора. Това е първата от 28 срещи в цялата страна, на които синдикатът ще се среща с представители на наемния труд и свободни професии, които нямат представителство за защита на трудовите и осигурителните им права, съобщи на брифинг в града под липите президентът на КНСБ Пламен Димитров.

На срещата в Стара Загора граждани са сигнализирали, че в местна частна фирма събират мобилните телефони на служителите на входа. Във военизирано ведомство пък единствената връзка на работещите там са стационарните телефони. На представянето на проекта „Парламент на работеща България” освен традиционните теми за неспазване на трудовото законодателство, са се очертали и две нови теми. Първата е стресът и насилието на работно място, а втората е регулацията на социалните мрежи в работно и в извънработно време.

Според Пламен Димитров проучвания във фокус групите сочат, че големите западни фирми имат свои регулации за използването на социалните мрежи – кога и какво може да се публикуват служителите в личните си профили в социалните мрежи, докато са на работа. Този деликатен въпрос в България дори не бил предмет на законодателството ни, докато във Франция и скандинавските страни са го облекли в законови текстове или като част от колективните трудови договори. Последни данни сочат, че през работната седмица у нас работещите използват социалните мрежи най-често между 13 и 15 часа. „Този въпрос поставя възможности за цензура и създава едностранни правила, които не са договорени, а това пък води до стрес на работното място. Важно е да се регламентира и как началниците използват социалните мрежи спрямо подчинените си”, каза Димитров.

Целта на Арена „Работеща България“ е да се създаде платформа, в която работниците, дори и тези, които не членуват в синдикати, да могат да изказват искания мнения или препоръки към останалите социални партньори, като работодатели, правителство и международни организации.

Тази платформа ще бъде Гласът на Работеща България, каквото беше и мотото на последния ни конгрес. Като най-голямата структура на хората на труда, КНСБ защитава всички работещи в България, не само нашите членове. Затова на организацията й отива да бъде организатор и основен двигател на такава инициатива, заяви лидерът на Конфедерацията Пламен Димитров.

Срещите с хората ще представляват дискусии, на които ще се обсъждат теми, които касаят работещите. Част от тях са поведение в социалните мрежи, стрес на работното място, предизвикателствата пред пазара на работна ръка, ръст на работните заплати. Тези теми са определени като най-важни от фокус-групи, проведени през последните месеци в цялата страна.

Повечето участници във фокус-групите посочват като най-съществени проблеми заплащането (най-вече ниските заплати), работното време и възможностите за почивка, претоварването и стреса в работата , както и липсата на достатъчно кадри, затруднения при разпределение на работата и взаимната заменяемост, ползването на отпуските.

Другата цел на срещите в областните градове е да се изгради мрежата „Работеща България”. В местни свободни мрежи работниците и служителите дори без да са синдикални членове да могат да поставят искания, да изразяват мнения или да правят препоръки. “Важно е да предложим решения по проблемните теми и да се чува гласа на неорганизираните в синдикални организации български работници”, заяви още лидерът на КНСБ Пламен Димитров.

Проектът „Арена Работеща България” ще се реализира до началото на януари 2020 година и е на стойност почти 84 хиляди лева. Финансира се от Оперативна програма “Добро управление”.