Арена „Работеща България“ в Търново и Варна: Трябват регулации за социалните мрежи, хората на труда питат за работното време

Възможно ли е да се въведе 4-дневна работна седмица? Колко трябва да бъде извънредното работното време в съвременните условия. Това бяха само част от десетките въпроси, които отправиха хора на труда по време на срещите Арена „Работеща България“, които се проведоха във Велико Търново и Варна с участието на президента на КНСБ Пламен Димитров и националният секретар на организацията Тодор Капитанов.

Стотици работници, които не членуват в синдиката, препълниха залите в двата града, за да отправят своите въпроси към ръководството на КНСБ.

Това бяха поредните от 28 срещи в цялата страна, на които синдикатът ще се среща с представители на наемния труд и свободни професии, които нямат представителство за защита на трудовите и осигурителните им права.

На срещите, освен традиционните теми за неспазване на трудовото законодателство, се обсъждаха две основни теми – стресът и насилието на работно място и регулацията на социалните мрежи в работно и в извънработно време.

Според участниците в срещите трябва регламентация и дори законови текстове за ползването на социални мрежи и забраните, които могат да им налагат работодателите.

Целта на Арена „Работеща България“ е да се създаде платформа, в която работниците, дори и тези, които не членуват в синдикати, да могат да изказват искания мнения или препоръки към останалите социални партньори, като работодатели, правителство и международни организации.

Тази платформа ще бъде Гласът на Работеща България, каквото беше и мотото на последния ни конгрес. Като най-голямата структура на хората на труда, КНСБ защитава всички работещи в България, не само нашите членове. Затова на организацията й отива да бъде организатор и основен двигател на такава инициатива, заяви лидерът на Конфедерацията Пламен Димитров.

Срещите с хората представляват дискусии, на които ще се обсъждат теми, които касаят работещите. Част от тях са поведение в социалните мрежи, стрес на работното място, предизвикателствата пред пазара на работна ръка, ръст на работните заплати.

Другата цел на срещите в областните градове е да се изгради мрежата „Работеща България”. В местни свободни мрежи работниците и служителите дори без да са синдикални членове да могат да поставят искания, да изразяват мнения или да правят препоръки. “Важно е да предложим решения по проблемните теми и да се чува гласа на неорганизираните в синдикални организации български работници”, заяви още лидерът на КНСБ Пламен Димитров.

Проектът „Арена Работеща България” ще се реализира до началото на януари 2020 година и е на стойност почти 84 хиляди лева. Финансира се от Оперативна програма “Добро управление”.