Казус с български работници в Германия е изпратен от КНСБ за разглеждане от ЕОТ

Федерацията на независимите строителни синдикати-КНСБ и Конфедерация на независимите синдикати в България поискаха от Европейска федерация на работниците в строителството и дървообработването и тя на своя страна включи в своя списък, който чрез Европейска конфедерация на профсъюзите е представен за разглеждане от Европейския орган по труда казус с български строителни работници в Германия.

Няколко български работници са били командировани в периода от януари до август 2019 г. от българска строителна компания за работа на строителен обект в Германия. Те са работили върху строителството на жилищни сгради в Грос-Цимерн. В края на месец август ЕОТ получава сигнал от някои от работниците в които те се оплакват, че не са получавали заработените надници от месец юни.

Българската компания е подизпълнител на германска компания. Собственикът и управител на германската и българската компания е едно и също лице. В момента строителството на жилищните сгради е готово и командированите работници от България извършват довършителни строителни работи,

Някои работници, които са работили на строителния обект от януари до август 2019 г., изпратиха работното си време в ЕОТ (по 9 часа от понеделник до петък и 6,5 часа в събота) и поискахте помощ, за да поискате дължимото плащане. На 13 септември получиха плащане от 2700 лева (около 1350 EUR). Това плащане трябвало да покрие заплатите за юни и юли. По изчисление на ЕОТ в периода от 1 юни до края на август те са имали 642,5 работни часа. Въз основа на минималната почасова заплата за квалифицирана работа, тъй като доколкото ни е известно, те не работят като помощници на обекта, те трябва да получат брутно плащане от около 9766 евро (642,5 часа * 15,20 EUR на час) за всички три месеца. Получените плащания не покриват в най-малка степен изработените от тях часове за споменатия период.

Към момента нямаме информация дали българската компания плаща дължимите данъци и социални вноски в България и на каква основа. Това определено трябва да бъде разследвано от властите в България.

Освен това имаме предположение, че може да има случай на фалшиво данни. Някои факти подкрепят тази теза: собственикът и управителят на главния изпълнител и подизпълнителят са едно и също лице, работници са наети и няколко дни по-късно са изпратени на строителната площадка в Германия. Доколкото знаем, те не работят за българската компания, когато не са командировани в Германия. Доколкото знаем, българската компания няма значителна дейност в България.

Работниците и техните семейства силно зависят от парите, спечелени в Германия, тъй като идват от по-слабо развит регион в България, където добре платените работни места са много редки. Забавените и неустойчиви плащания причиняват големи финансови проблеми на семействата. Тъй като работниците разчитат много на парите, някои от тях не желаят да предприемат никакви стъпки срещу отговорните лица, защото се страхуват да не загубят работата си. Работниците, които накрая се осмелиха да направят това, ни казаха, че им е писнало от оправданията и празните обещания на отговорните лица. Те вече не желаят да приемат подобни условия.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]