КНСБ проведе информационна кампания „Сивото убива“ в София

На 17 октомври 2019 г. в гр.София се проведе информационната кампания на КНСБ под мотото „Сивото убива!“, която има за цел да повиши обществената осведоменост и да насърчи гражданското участие в процесите и политиките за ограничаване и превенция на недекларираната заетост в България. Кампанията беше подкрепена и лично от г-жа Султанка Петрова, зам.министър на труда и социалната политика, която посети мобилния информационен център на КНСБ, разположен на пл.“Света Неделя“ в столицата.

По време на кампанията посетителите на информационния център бяха запознати с техните основни трудови и социални права, както и с новото мобилно приложение на КНСБ – VOX, с което всеки работник или клиент може да подаде сигнал за некоректни практики на работодатели и фирми, както и да сподели позитивни примери за мястото, на което работи.

Апликацията VOX KNSB може да бъде свалена безплатно от магазините за мобилни приложения – App Store и Google Play. До момента приложението е свалено над 14 000 пъти  и са подадени около 80 сигнала. По всеки един се извършва проверка и постоянна комуникация с подателите на сигналите във връзка с резултатите от проверките. Подадените сигнали варират от заплата в плик, през липса на трудов договор и лоши условия на труд до неиздаване на касови бележки и некачествено извършена услуга. Вече има и разрешени сигнали чрез мобилното приложение.

Анонимността на подалите сигнала е абсолютно гарантирана и единствено администраторите на КНСБ разполагат с данните на подателя. VOX KNSB позволява сигналите, които се подават, да стигат до голяма група от хора, които могат да ги подкрепят, споделят в социалните мрежи или просто да следят какво се случва с решенията на проблема. За да се гарантира автентичността на сигнала, може да бъде приложен снимков материал, а приложението автоматично регистрира локацията, откъдето се подава.

Повече информация за кампанията и мобилното приложение може да бъде намерена на електронната платформа: www.sivotoubiva.bg .

Информационната кампания се реализира в изпълнение на проект №BG05SFOP001-2.009-0174 „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната цел на проекта е разработване и отправяне на препоръки за подобряване на регулаторната среда и ефективността на политиките за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България при спазване на принципа на открито и отговорно управление. В тази връзка през м.ноември ще бъде проведена заключителна конференция по проекта, на която ще бъде представен пакет от предложения за политики, мерки и действия за подобряване на гражданското участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, свързани с превенцията и ограничаването на недекларираната заетост в България.