Подписан е нов Колективен трудов договор за служителите в АПИ

Социалните придобивки на служителите в Агенция пътна инфраструктура ще бъдат защитени и през следващите две години. Синдикат „Пътно дело“ към Съюза на транспортните синдикати в България към КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“ и Агенция пътна инфраструктура подписаха нов Колективен трудов договор и Колективно споразумение за държавни служители, членове на синдикатите в системата на АПИ. Той е с валидност от 2 г. Подписите си сложиха председателят на синдикат „Пътно дело“ към КНСБ Малина Кованджиева, инж. Йоанис Партениотис, председател на федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“- „Подкрепа“ и председателят на УС на АПИ Георги Терзиев.

Страните се споразумяха за придобивки за служителите за допълнителните трудови възнаграждения. За всяка година придобит трудов стаж и професионален опит, например, ще се начисляват 1,2 процента върху минималната работна заплата за страната.

За всеки изработен нощен час ще се заплаща допълнително трудово възнаграждение в размер не по-малък от 0,50 лв. Положеният извънреден труд ще се заплаща с увеличение от 50 на сто за работни дни, 75 на сто за работа през почивни дни и 100% за работа на официални празници.

Колективният трудов договор урежда и въпросите, свързани с работното време и почивките, безопасните и здравословни условия на труд и др.

Държавните служители, нечленуващи в синдикатите, могат да се присъединят към Колективното споразумение чрез подаване на писмено заявление.