Декларация на КНСБ по повод протест „НЕ УБИВАЙТЕ ЖУРНАЛИСТИКАТА В БЪЛГАРИЯ“, организиран от СБЖ

Декларация на Конфедерация на независимите синдикати в България по повод протест „НЕ УБИВАЙТЕ ЖУРНАЛИСТИКАТА В БЪЛГАРИЯ“, организиран от Съюз на журналистите в България, по повод деня на народните будители и празника на Българската журналистика – 1 ноември:

 

ДО

Г-ЖА СНЕЖАНА ТОДОРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС СБЖ

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СБЖ 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ

КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА,

УВАЖАЕМИ ЖУРНАЛИСТИ,

 

Преди всичко искам да Ви поздравя с Деня на народните будители, който е празник и на българската журналистика!

Нека в този празничен ден отново да  издигнем своя силен глас в защита на свободата на словото и правото на изразяване, защото това е важно за съвременните демократични общества.

Правото на свобода на мнението и на словото е защитено в приетата от ООН Всеобща декларация за правата на човека, а България е включила това право в своето законодателство. Ето защо, днес, заедно, всички питаме: „Къде е свободното слово в българските медии?“. Нашата страна е на 111-о място по свобода на медиите. Само за няколко години достигнахме до най-ниските си стойности в годишния Индекс за свобода на пресата.

Недопускането на цензура и вмешателство в работата на медиите е битка, в която трябва да бъдем единни и непоклатими. Опитите да се заглушава свободното слово трябва да бъдат спрени още в зародиш, защото то е в основата на демокрацията.

Свободата на изразяване е и тясно свързана с правото на сдружаване, защото възможността за формулиране и защита на идеи добива реална стойност когато те могат да бъдат изразени свободно от гражданското общество.

Днес, заедно заявяваме на висок глас, че правото на сдружаване, което макар и международно признато и конституционно уредено, не е гарантирано в текущото законодателство, с изключение на правото на сдружаване в политически партии и движения.

Призоваваме българските  журналисти и гражданското общество да подкрепят предложението на КНСБ за криминализиране на действията насочени срещу правото на сдружаване, чрез което конституционното ни право ще бъде гарантирано. Това законово искане стои нерешено в продължение на повече от 20 години, въпреки изразяваната готовност от страна на различните правителства и политически сили за положително решение!

Свободата на изразяване и правото на  сдружаване са  в основата на демокрацията и ние ще се борим за тях!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК И ПОКЛОН ПРЕД ВАШИЯ  ВСЕОТДАЕН ТРУД!

 

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ

 ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ