КНСБ отново настоява: Необходимо е въвеждането на необлагаем минимум

Независимо от увеличението на доходите през последните години, все още липсва осезателно подобрение на благосъстоянието на българите. Според нас, предвидените промени в данъчните закони за 2020 г. не отговарят на очакванията на обществото за справедливо облагане. КНСБ счита, че е необходима промяна на данъчната философия, за каквато настояваме повече от десетилетие.

(1) Според нас е необходимо въвеждане на необлагаем минимум.

С въвеждането на необлагаем минимум, който да бъде равен на установената МРЗ за страната, ще бъдат освободени от данък хората с предимно ниски доходи. Това от своя страна, ще повиши разполагаемият им месечен доход. Според нашите анализи този доход ще бъде изразходван изцяло за потребление, което ще има стимулиращ ефект за икономическия растеж и за повишаването на приходите в държавния бюджет. Това означава, че не само няма да се намаляват доходите, а ще бъдат увеличени. Според официалната статистика в България около 1,9 млн. души работят и получават доход, който е по-нисък от средната  работна заплата за страната (1260 лв.). Необлагаемият минимум трябва да бъде въведен именно за тези доходи, защото неравенствата постоянно се задълбочават през последните години.

Пример: При минимална работна заплата 610 лв. за 2020 г., този, който получава работна заплата с данъчна основа 1000 лв., ще плаща налог върху 390 лв. (разликата над 610 до 1000 лв.), което прави 39 лв., а не 100 лв. месечно.  Тази мярка ще струва на бюджета около 800 млн. лв., но пък те ще останат в джоба на българите с ниски и средни доходи.

Реформата може да става и поетапно, което няма да натовари толкова бюджета. Готови сме да подкрепим и компромисен вариант, при който необлагаемият минимум да се въведе под формата на възстановяване/връщане на данък в края на годината на работещите, което също би било стъпка в правилната посока.

Припомняме, че във всички страни, където има действаща система на пропорционално данъчно облагане, има въведен необлагаем минимум или някаква сходна форма на връщане на данък за най-бедните работещи граждани. България е единственото изключение. Във всички държави с прогресивно облагане пък също има въведени подобни форми. Например, в Гърция годишните доходи до 10 000 евро са освободени от данъци.

Припомняме, че КНСБ още през юли 2019 г. предложи пакет от данъчни промени, които имаха за цел да компенсират потенциалната загуба на приходи в Държавния Бюджет от въвеждането на необлагаем минимум. Нашите предложения обезпечават алтернативните загуби на 120%, което създава условия за безпроблемно въвеждане на необлагаем минимум.

(2) Освен това, настояваме и за въвеждане на елементи на семейно подоходно облагане.

 Такива могат да бъдат –  данъчни кредити, диференцирани, според размера на възнагражденията и броя на отглежданите в семейството деца и/или данъчни стимули за сключване на граждански брак за млади семейства и пр.

Успоредното прилагане на тези две нови мерки ще доведе до един усъвършенстван и по-справедлив модел на данъчна политика в България, без рискове и сътресения за бюджета. Подобен подход ще стимулира финансово семействата, би насърчил раждаемостта и би подпомогнал отглеждането на деца, увеличавайки разполагаемия доход на работещите родители.

Ако Министерство на финансите възприеме нашето предложение, ще се постигне по-справедливо преразпределяне на публичните средства, като в хората с най-ниски доходи останат допълнително пари в размер на 730 лв. годишно. Посланието на КНСБ към Бюджет 2020 по отношение на данъчната политика е: Повече пари за хората с ниски доходи, повече потребление, по-висок икономически растеж и съответно намаление на неравенствата.