КНСБ поздравява новоизбраните кметове в страната

Ръководството на Конфедерация на независимите синдикати в България поздравява новоизбраните кметове и общински съветници в страната.

Високото доверие, което Ви гласуваха българските избиратели, изисква в най-висока степен огромна отговорност, упоритост, честност и сила за изпълнението на всички цели и задачи в името на просперитета на общините и хората, които живеят там.

За КНСБ е приоритетно да се създадат необходимите предпоставки за развитие на социалния диалог с новосформираната местна власт при решаването на проблемите на общинско равнище свързани със заетостта, безработицата, доходите и жизненото равнище на населението. Неоспорим факт е, че където има диалог и конструктивизъм, резултатите са в полза на местната общност.

В съответствие с това, в редица общини, регионалните структури на КНСБ взеха решение, на заседание на органите си, да подкрепят отделни кандидати за кметове, издигнати от широк спектър политически формации: ГЕРБ, БСП, ДПС, СДС, независими кандидати както и издигнати от местни коалиции. КНСБ настоява за ясни и конкретни ангажименти по приоритетни за синдиката теми в няколко основни области: приоритетно издигане на социалния диалог на регионално равнище, подкрепа на свободното синдикално сдружаване, съвместни действия за финансово осигуряване на конкретните договорености в КТД, свързани с повишаване на работните заплати, обучението, квалификацията, преквалификацията и др.

Като отправяме отново своите поздравления към новоизбраните кметове и общински съветници в страната, очакваме и вярваме, че във Ваше лице ще имаме отговорни и лоялни партньори в решаването на проблемите на трудовите хора и населението като цяло на ниво община.

Можем да постигнем много повече заедно. Това ни задължава да работим още по-усърдно и всеотдайно за благото и просперитета на работеща България.

Пожелаваме Ви успех!