С 10% ще се увеличат заплатите на работещите в структурите на МЗХГ

Парламентарната Комисия по бюджет и финанси одобри предложението на КНСБ за прехвърляне на средства от разходи в разход за персонал в Министерство на земеделието, храните и горите в размер на 10 милиона лв., което ще гарантира увеличение на заплатите във всички структури на МЗХГ с 10 %.