КНСБ подкрепя увеличението на минималната работна заплата, очаква по-ускорен ръст

КНСБ подкрепя увеличението на минималната работна заплата, като очакванията на синдиката са за по-ускорен ръст както на минималната работна заплата, така и на средната – в порядъка на 12-15 процента, каза главният икономист на конфедерацията Любен Томев на проведеното днес заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. На него бе обсъден проект на постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за 2020 година. От януари тя ще бъде увеличена от 560 на 610 лв.

„Новата Европейска комисия – нейният председател, както и комисарят по труда, работят усилено върху рамкова директива за насърчаването на секторното колективно отговаряне и на минималните работни заплати. Тоест двата процеса се очаква да доведат не само до по-голяма сигурност в заплащането на труда, особено за новоприетите държави-членки, но и до ускоряване на процесите на конвергенция на работните заплати“, обясни Томев. Той допълни, че България и КНСБ разчита на адекватно прилагане на очакваната рамкова директива през следващата година от гледна точка на насърчаване на секторното колективно договаряне, увеличаване покритието на работната сила с колективни трудови договори, което е предпоставка за увеличение на средната работна заплата, а също и изработването на механизъм за определяне на минималната работна заплата, който да осигури адекватен ръст на минималните трудови доходи.

КНСБ очаква увеличаването на минималното възнаграждение да има положително въздействие върху заетостта, пазара на труда, стимулите за започване на работа, намаляване на големите съотношения между минимални и максимални заплати в отделните сектори и браншове, както и на равнище фирма и предприятия.

„Очакваме също подобряване на доходите, които ще се върнат обратно към бюджета от гледна точка на данъци и социално-осигурителни вноски върху новия размер на минималната работна заплата. Очакваме и в бъдеще подобряване на съотношението минимална – средна работна заплата като нашето искане е то да се приближава плътно към 50%. Това са нашите основания, въпреки че искаме по-висок ръст на минималната работна заплата, все пак да приемем този ръст от 50 лева и 8,9 % за следващата година, като считаме, че той ще има положителен ефект не само върху икономиката, но и върху разпределението на доходите“, съобщи още Томев.

Проектът на МС предвижда още минималната часова работна заплата да стане 3,66 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

„Правителството предлага увеличаване на минималната работна заплата с 8,9 на сто – от 560 лв. на 610 лв., като считаме, че това отговаря на устойчивия ръст на икономиката и на условията на високо търсене на труд и повишаването на доходите“, каза на заседанието социалният министър Деница Сачева. Тя допълни, че предложението ще помогне да се стимулира активността на пазара на работната сила, ще допринесе за нарастване на доходите на най-нискодоходните групи на заетите и ще намали неравенството в доходите и бедността, ще се повиши покупателната способност и жизненото равнището на населението. Сачева увери, че българското правителство в лицето на МТСП ще продължи разговорите за определяне на прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата.