PERC с четири приоритетни области на работа до 2023 г.

Четири приоритени области ще ръководят дейността на PERC (Паневропейският регионален комитет) в периода 2020 – 2023 г., стана ясно на 4-то Общо събрание на комитета, който се проведе в Брюксел днес. Политиките, върху които ще е фокусът, са: Мир, демокрация и права в Европа и Централна Азия; Регулиране на икономическата власт: заплати и социална защита, социален диалог и колективно договаряне и насърчаване на ценностите на съюза; Глобални промени: преходи, устойчиво развитие и инвестиции в хората; Равенство: преодоляване на нарастващите и множествените неравенства, различията между половете, заплатите и социалната защита, данъчни политики, миграция в Европа.

Общото събрание преизбра за нови мандати досегашния председател Иракли Петриашвили и генералния секретар Лука Визентини, който е и генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите.

Като цяло работата на PERC през следващия мандат ще продължи в среда, характеризираща се с несигурност, бе отчетено на общото събрание. „Фундаменталните промени в обществото пораждат нова динамика, отварят пространството за нови идеи и предлагат възможности за общуване и активиране на хората. Ще са необходими по-всеобхватни решения и инициативи, които да отразяват нарастващата взаимосвързаност на предизвикателствата, както и да се комбинират измерения на национално и наднационално равнище. Тук PERC може да предостави полезна платформа за поддържане на ефективен поток на информация и комуникация, както и за осигуряване на изграждане на капацитет за професионални дискусии за политики в различни подходящи формати в съответствие с изместващите се интереси и подкрепа при прилагане на инициативи и действия“, предвиждат насоките за дейността на комитета.

Отчетено бе, че влиянието на климатичните промени и технологичното развитие върху трудовия свят, новият модел на търговски политики със санкции и нарастващото геополитическо напрежение в Европа и извън нея са предизвикателства пред света и Европа. Следващите няколко години може да се окажат от изключително значение за бъдещето на Европа и нейните шансове в глобализирания, многополюсен свят. Единственият начин да се постигнат резултат е участието на обществата чрез демократичен политически дебат, като социалният диалог оформя дискурса, за да се гарантира, че интересите на гражданите и работещите са неразделна част от новите реалности.