КНСБ изказва съболезнования на семействата на загиналите работници на площадката за радиоактивни отпадъци

КНСБ изказва съболезнования на семействата на двамата загинали работници на площадката за радиоактивни отпадъци край АЕЦ „Козлодуй“. Поклон пред паметта им.

Конфедерацията се надява подобни страшни инциденти да не се случват занапред. Апелираме работодателите да вземат мерки за засилване контрола по изпълнение на изискванията за безопасни условия на труд, допълнително обучение и квалификация на работниците по отношение на оценка на риска на работното им място.

За съжаление, зачестяването на смъртните случаи и трудовите злополуки на работното място през последните месеци показват неспазване на изискванията за безопасност и здраве при работа. Извършването на задължителните ежедневни инструктажи, особено на строителни площадки, е изключително важно за предпазване на работниците от трудови злополуки. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ констатира , че значителна част от нарушенията при спазване на закона за безопасни условия на труд са свързани именно с непровеждане на инструктажите. При осезаемата липса на работна ръка и наемането на неквалифицирани работници задължителното им извършване е единственият начин работниците да бъдат запознати с изискванията за безопасност при извършване на строителни дейности.