Европейската конфедерация на профсъюзите ще сезира ЕК за ситуацията в Украйна

Изпълнителният комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите ЕTUC изразява своята загриженост от липсата на желание на украинското правителство да започне консултации със социалните партньори относно реформата на трудовото законодателство и ще повдигне въпроса пред Европейската комисия и Парламента.

Ние изцяло подкрепяме позицията, взета от Общото събрание на Общоевропейския синдикален съвет на 16 декември 2019 г., която беше изключително критична към тази ситуация. Призоваваме украинското правителство и Парламент да спазват разпоредбите на Споразумението за асоцииране с Европейския съюз, по-специално по отношение на основните международни трудови стандарти, както и на принципа на ЕС за социален диалог.

ETUC се ангажира да подкрепя украинските профсъюзи в други съвместни комитети и платформи, създадени под егидата на Споразумението за асоцииране.

Изпълнителният комитет на ETUC изисква секретариатът на ETUC, в сътрудничество с PERC, да организира мисия в Украйна, за да се срещне с всички съответни институции и да направи допълнителна оценка на ситуацията.