Пламен Димитров: КНСБ иска от Борисов и работодателите ДОД на бедните да се връща в края на годината

Интервю на Илиана Беновска с президента на КНСБ Пламен Димитров след церемония по отбелязването на 140 г. от зараждането на синдикалната дейност в България от 19-ти декември 2019 г.

Илиана Беновска: Може ли да кажете принципно, все пак Вие си давате сметка, на тази среща, която имахте с министър-председателя вие и работодателите стигнахте ли до заключение от какво КНСБ няма да отстъпи  би ли могло казусът с болничните дни да бъде разменен, ако мога така да се изразя – работодателите да постигнат тяхното желание, но вие да получите друг ваш приоритет? Кой е вашият приоритет?

Пламен Димитров: Не мисля. Ако видите текстовете в това споразумение, ще видите една новина, която никой не ви казва в момента, аз ще ви я кажа сега и тя е по-значима от болничните?

Илиана Беновска: Коя?

Пламен Димитров: Това е възстановяването на данъка в края на годината на нискодоходните работници. Да, ама някой ще каже, че ГЕРБ са казали, че данъците няма да се променят. Да, но ние сме се разбрали с бизнеса, че това е едно от общите ни предложения, тоест невъвеждането на необлагаем минимум, както ние го искахме, но имаме съгласие с бизнеса и това стои като точка там.

Илиана Беновска: Това ваше предложение ли е?

Пламен Димитров: Наше предложение е и то е обвързано с болничните. Така че няма решение докато няма общо решение.

Илиана Беновска: Как е обвързана с болничните?

Пламен Димитров: Всички точки, отново казвам …

Илиана Беновска: Ще размените ли?

Пламен Димитров: Нищо няма да се разменя. Ние сме направили своите компромиси вътре. Ако смятате, че ние сме дали нещо ето така, без да вземем – не. Вътре има и конкретни неща, свързани с минималните осигурителни доходи – ще бъдат отменени, ако и когато ние седнем на масата и там има конкретни ангажименти за минималните работни заплати по икономически дейности, ние сме се съгласили за това. Достатъчно сериозно ви казвам, трябва да се обърне сериозно внимание. Вътре има маса мерки …

Илиана Беновска: А кака е свързано с болничните възстановяването на данъка на нископлатените?

Пламен Димитров: Казвам, че мерките, които са предложени там, са балансирани в една или друга посока. Като стимулираме бизнеса по един начин от другата страна той ще поеме ангажимента да договаря заплати всяка година, това пише там, препоръчителен индекс на договаряне на работните заплати в частния сектор, който се договаря ежегодно на национално ниво. На това се е съгласил бизнесът. Има редица неща, не искам да ги преразказвам, защото трябва все пак да чуем какво ще каже и третата страна. Затова и до момента не сме ви го раздали това проектоспоразумение, за което сме се разбрали преди 4 месеца.

Илиана Беновска: Какъв срок има все пак за решаване?

Пламен Димитров: Януари. До края на януари всичко това, за което ви говоря, трябва да бъде предоговорено с участието на съответните министри, 4-5 министъра трябва да се включат минимум – на икономиката, на труда, на здравето, енергийният, ще сбъркам още колко, образователния, социалния. Така че това сме се разбрали и вицепремиерът Дончев е този, който ще координира целия процес от тяхна страна, ние участваме на ниво президенти, тоест на ниво не експерти, а на ниво президент, така сме го договорили, и работодателите. Тоест това е политическо споразумение, тук няма експертни разменки, има политически ангажименти на най-високо ниво, там са участвали Велев, Домусчиев, Радев, аз, Митко Манолов, директно!

Илиана Беновска: Това ще бъде форматът на преговорите, нали така?

Пламен Димитров: Това ще бъде форматът на преговорите, затова искахме ниво поне вицепремиер срещу нас.