50% от приходите на болниците ще са заплати на лекари и сестри

Не по-малко от 50% от приходите на лечебните заведения ще бъдат за заплати на работещите в тях. Това залегна в подписания днес Национален рамков договор за 2020-2022 година между Управителния съвет на Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса.

Това бе и едно от исканията на КНСБ при протеста на здравните работници на 7 октомври. Позицията бе защитена при подписването на рамковия договор от вицепрезидента на конфедерацията и председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ д-р Иван Кокалов. Той е и член на надзорния съвет на НЗОК.

Минимум 80% от парите за заплати ще са за възнаграждения на лекари и специалисти по здравни грижи като съотношенето в заплащането им ще е минимум 1,6:1.

Възможността в Националния рамков договор да се фиксират средствата за заплати ще бъде изрично уточнена с внесени от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев промени в Закона за здравното осигуряване. Поправките се очаква да бъдат гласувани през януари. Отделно, чрез изменения в Закона за лечебните заведения, ще се предвиди правилата в НРД да важат и за частните лечебни заведения.

Някои от големите болници са заявили, че могат да гарантират добри заплати на лекарите и сестрите и при заделяне на 40 на сто от приходите за възнаграждания. Това ще е възможно след изрично разрешение.

Това ще е от полза и за пациентите. Надяваме се с промените и по-добрите възнаграждания да се повиши и качеството на здравните услуги, коментира д-р Иван Кокалов.

Рамковият договор ще е за 3 г., но е договорено, че при необходимост по него ще могат да се правят подобрения.