ETUC обсъди насърчаването на колективното договаряне с Урсула фон дер Лайен

Повишаването на заплатите чрез колективното договаряне и други приоритети за европейските работници обсъдиха Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Срещата във вторник бе първият официален ангажимент на фон дер Лайен за 2020 година.

Програмата й за първите 100 дни включва мерки за „гарантиране, че всеки работник в нашия Съюз има справедливо минимално възнаграждение“. Конкретните политики ще бъдат публикувани на 14 януари.

ETUC приветства плановете и смята, че колективното договаряне е устойчивото решение за борба с намаляването на заплатите и неравенството. По време на срещата фон дер Лайен се е съгласила, че колективното договаряне е от основно значение за социалната пазарна икономика и е помолила ETUC да подготви предложения как може да се засили колективното договаряне във всяка държава-членка.

Относно другите приоритети на ЕК за първите 100 дни, ETUC подчерта необходимостта от:

– Справедлив преход и силно социално измерение както в Европейската зелена сделка, така и в Закона за цифровите услуги, за да се гарантира, че нито един работник няма да бъде ощетен.

– Инициатива за прозрачност на заплащането, която включва конкретни мерки за преодоляване на разликата в заплащането на половете и законодателството в областта на цифровите технологии, което прекратява несигурната работа.

– Пълното прилагане на Европейския стълб на социалните права и участието на синдикатите в Конференцията за бъдещето на Европа и следващия етап на преговорите за Brexit.

ETUC изрази готовността си да участва активно в изпълнението на тези общи приоритети и се съгласи с необходимостта от бързо одобрение на новия дългосрочен бюджет на ЕС, за да се гарантират необходимите средства за изпълнението на програмата на ЕК.

„ETUC проведе положителна първа среща с председателя фон дер Лайен, в която се съгласихме, че колективното договаряне е най-добрият начин да се гарантира, че работещите получават справедлив дял. Повишаването на заплатите за европейските работници е дълго закъсняло след десетилетие на строги икономии, но минималните заплати могат да бъдат само първа стъпка – устойчивото решение на неравенството изисква Европа да защитава колективното договаряне там, където работи, и да го насърчава там, където е слаба“, каза след срещата генералният секретар на ETUC Лука Визентини.

Той подчерта, че пълната прозрачност на заплащането на жените и мъжете, социално справедливият климатичен преход и прекратяването на несигурната работа също са общи приоритети, важни за постигането на целта на Комисията за „икономика, която работи за хората. “

„Синдикатите играят важна роля за възстановяване на доверието в Европа сред работещите хора и сме сигурни, че тази среща е началото на силен социален диалог с новата комисия.“, каза още Визентини.