Позиция на СФ “Металици” КНСБ, НФ “Металургия” КТ Подкрепа, СО на КНСБ и СС на Подкрепа в “Стомана индъстри”

П  О  З  И  Ц  И  Я  

НА  СФ”МЕТАЛИЦИ” КНСБ  , НФ „МЕТАЛУРГИЯ” КТ ПОДКРЕПА, СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КНСБ В „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ И СИНДИКАЛНАТА СЕКЦИЯ НА ПОДКРЕПА В „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“

Относно: Ситуацията, в която се намира „Стомана индъстри“ по повод водната криза в гр. Перник

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

Обръщаме се към Вас по повод ситуацията в „Стомана индъстри“ гр. Перник, свързана с водната криза в района.

Ние подкрепяме изцяло действията на Правителството , общинското ръководство, в лицето на кмета на гр. Перник, и областната управа за овладяване на кризата.

Убедени сме в това, че „Стомана индъстри“ няма отношение и вина за това състояние.

Запознати сме, че както Вие, така и изпратените от Вас министри, сте установили на място, че „Стомана индъстри“ има перфектна отчетност и плащане на ползваната вода.

В момента обаче възниква ситуация, при която падането на температурите води до замръзване на законно използваните и разрешени алтернативни източници на вода за промишлени нужди.

Това е изключително опасно , защото ще доведе до тежки последици върху металургичното оборудване и в крайна сметка до трайно спиране дейността на предприятието.

„Стомана индъстри“ е единственото стоманодобивно предприятие в България.

Предприятието беше извадено от несъстоятелност и тотална декапитализация, благодарение на системната инвестиционна политика на собствениците на компанията, групата „Виохалко“.

Производството на „Стомана индъстри“ е типична зелена , кръгова индустрия.

В компанията се произвежда стомана единствено от стоманени отпадъци /скрап/, а праховете от филтрите се преработват от друго металургично предприятие.

„Стомана индъстри“ спазва всички изисквания по отношение опазване на околната среда.

В предприятието работят 1500 души, които също са перничани.

Известни са световните проблеми, свързани с  производството и търговията със стомана.

Известно е също така , че основен европейски приоритет е производството на стомана.

Няма развита държава в света без стоманодобив.

Г-Н ПРЕМИЕР,

Става дума за разрешение „Стомана индъстри“ да ползва 5-6 хиляди кубични метра вода от язовир Студена и то само в случай на замръзване на алтернативните източници.

Ние разбираме отлично деликатната и сложна ситуация, в която се намират Правителството и общинската управа, но осигуряването на тази възможност за „Стомана индъстри“ няма по никакъв начин да се отрази на водоснабдяването на гр. Перник.

Евентуалното спиране обаче на предприятието по тази причина ще нагнети допълнително напрежение и ще усложни и без това сложната обстановка.

Ние не желаем да създаваме напрежение и сме готови да съдействаме с всички сили за решаването на проблемите с водата.

Ако обаче се случи спиране на „Стомана индъстри“, допълнителното напрежение ще бъде неизбежно.

Г-Н БОРИСОВ,

Обръщаме се към Вас с очакване да вземете далновидно, държавническо решение, от което ще спечелят държавата, общината и работещите в единственото, развиващо се, съвременно стоманодобивно производство в България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СФ ”МЕТАЛИЦИ” КНСБ                                                                               НФ МЕТАЛУРГИЯ КТ ПОДКРЕПА

/инж. Васил Яначков/                                                                               / Людмил Павлов/