Държавата ще приеме предложението на КНСБ за намаляване процента на редукция за пенсията от първия стълб

Предложението на КНСБ да се промени начинът, по който се изчислява индивидуалният коефициент за отпускане на средства на хората с право на втора пенсия, ще бъде подкрепено от държавата. Това стана ясно днес от изказване на социалния министър Деница Сачева. Тя обясни, че ще настоява основната пенсия от НОИ да не бъде намалявана средно с 20%, а с по-малко, за да може втората пенсия от частните фондове за родените след 1959 г. да бъде в по-голям размер.Според методиката сега бъдещите пенсионери ще получават с 20% по-ниска пенсия от НОИ заради възможността да получават втора такава от частен пенсионен фонд. Този коефициент е заложен при старта на втория стълб преди 18 г., за да се отрази това, че родените преди 1960 г. правят по-голяма вноска за пенсия в НОИ.С решение на Координационния съвет на КНСБ от декември 2019 г. конфедерацията прие позиция да предложи прецизиране на начина на намаление на коефициента, което се прави заради по-ниската вноска за тези лица в първия стълб, така че времето, през което лицата не са били задължени да се осигуряват да не участват при изчисляване на намалението.Сред предложенията на КНСБ е и да се създадат предпоставки пенсията от втория стълб да предоставя заместващ доход в размер на поне 15-20 на  сто; осигурените във  втория стълб лица да имат право да направят избор дали да ползват права от двата стълба или само от първия солидарен стълб към момента на придобиване право на пенсия; отмяна на давността за неплащане на осигурителни вноски, както и провеждане на целеви кампании на приходната агенции за ревизии на осигурители, не внесли дължимите осигурителни вноски  за повече от едно тримесечие/шестмесечие.